casino việt nam(www.vng.app):A股涉房企业定增金额已达512亿元,万科150亿方案获进展

casino việt nam(www.vng.app):casino việt nam(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。casino việt nam(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,casino việt nam(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,
  若万科150亿元定增能顺利发行,将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增。

  万科公开发行A股股票事件获得新进展,计划募集不超过150亿元,用于投资全国11个房地产开发项目,并补充流动性资金。2022年11月A股涉房上市企业融资开闸以来,已有11家A股涉房企业发布了定增金额,若万科150亿元定增能顺利发行,将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增。

  2月12日,万科发布2023年度非公开发行A股股票预案公告,计划向不超过35名的特定对象开展定向增发,募集资金总额不超过150亿元,发行数量将不超过11亿股,占目前万科总股本的9.46%。

  2022年11月28日,证监会官网披露《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》,恢复上市房企及涉房上市企业再融资,暂停多年的A股市场再融资重新开闸。万科是最早响应该政策的企业之一,于2022年12月,其股东大会审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,授权董事会可决定发行不超过公司已发行的A股数量的20%。此次定增,正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案,已于 2023年2月10日获得万科董事会审议通过。本次非公开发行的具体方案尚需公司股东大会审议通过并提请中国证监会核准。

  根据相关规定,上市公司定向增发的流程包括:一,公司拟定初步方案,与中国证监会预沟通,获得同意;二,公司召开董事会,公告定向增发预案,并提议召开股东大会;三、公司召开股东大会,公告定向增发方案,将正式申报材料报中国证监会;四,申请经中国证监会发审会审核通过,公司公告核准文件;五,公司召开董事会,审议通过定向增发的具体内容,并公告;六、执行定向增发方案;七,公司公告发行情况及股份变动报告书。 也就是说,万科定增的进度处于上述流程第二步与第三步之间。

  万科方面表示,本次非公开发行的目的,一方面是响应国家政策号召,推进项目的高质量建设,助力其向新发展模式平稳过渡。另一方面,万科拟通过本次非公开发行,优化自身资本结构,进一步增强资金实力和抗风险能力,为后续长期稳定发展奠定基础。

  截至2月12日定增预案发布,万科本次非公开发行尚无确定的发行对象。另外,受再融资规则所限,万科第一大股东深圳地铁此次未在提前确定的增发对象之列。据投行人士分析,从过往情况来看,深铁一直很支持万科,但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》,不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。因此,深铁作为万科第一大股东但非控股股东,即使有心参与此次定增,也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。

  据第一财经统计,截至目前,已有23家A股涉房上市企业有定向增发的计划,其中,已有11家确定了定增金额,共涉及512亿元。定增规模最大的三家企业分别是万科A、保利发展、华发股份,计划非公开发行股票的募集资金分别不超过150亿元、125亿元、60亿元;从定增进展来看,保利发展、华发股份、荣盛发展进度较快,已经发布定增预案,并且非公开发行A股股票申请已获得中国证监会受理。

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。